Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö on sulautunut osaksi Alfred Kordelinin säätiötä. Rahaston nimi on nykyisin Suomen säveltaiteen tukirahasto. Säveltaiteen tukemista siis jatketaan, yhä paremmin toimintaedellytyksin.

Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja muusikkipedagogeille, musiikkitieteen tutkijoille, säveltaiteen luojille ja henkilöille joiden toiminta muutoin on ollut suomalaisen musiikkielämän hyväksi.

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö syntyi vuonna 1955, kansallissäveltäjä Jean Sibeliuksen 90-vuotispäivän tapahtumien yhteydessä. Virallisista seremonioista oltiin karsittu säveltäjän omasta toiveesta.

Sen sijaan Valtioneuvoston asettama juhlatoimikunta ehdotti 50 miljoonan markan pääomaa Sibeliuksen määräämään tarjoutukseen. Eduskunta hyväksyi ehdotuksen, ja määrahasta tuli peruspääoma Sibeliuksen elämäntyötä kunnioittavalle Suomen säveltaiteen tukisäätiölle.

Apurahoja jaettiin vuodesta 1959 alkaen.

Alfred Kordelinin säätiö

Alfred Kordelinin säätiö on perustettu vuonna 1918 liikemies Alfred Kordelinin testamenttilahjoituksen turvin. Se jakoi ensimmäiset stipendinsä 1920. Saajien joukossa oli myös säveltäjä Jean Sibelius.

Säätiö on monialainen, ja myöntää apurahoja ja palkintoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseen. Siihen kuuluu useita erillisrahastoja, joista osa on eri puolilla Suomea paikallisesti toimivia kaupunkirahastoja, osa kohderahastoja.

Suomen säveltaiteen tukirahasto on jatkossa yksi näistä erillisrahastoista.

Uutta musiikkia

Suomen Säveltäjät ry. täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Yhdistys on toimii asiantuntijaorganisaationa sekä edistää taidemusiikin ja sen tuottajien etuja. Tavoitteena on myös tuoda säveltaidetta yhteiskunnassa esiin ja kaikkien ulottuville.

Tässä monimuotoiset tapahtumat ja musiikin saatavuus netin musiikkipalveluiden ja klassisten radioiden välityksellä ovat keskeisessä roolissa. Sopivasti kaupallistamalla, luovuudesta tinkimättä, uuden musiikin taloudelliset toimintaedellytykset paranevat.

Suomalaisten säveltäjien teokset on huomattu myös ulkomailla ja osaamistamme arvostetaan. Kamari- ja kuoromusiikkia esitetään ympäri maailmaa.

Digitaalinen nuottikirjasto

Suomalaiseen säveltaiteeseen on helppo tutustua kirjastojen kautta. Nuotteja voi hakea kirjastojen hakupalveluista teoksen nimen tai tekijän perusteella.